มีความเหนียว แข็งแรง เหมาะสำหรับใช้ในงานตัดเย็บและใช้จักรเย็บผ้า ด้ายสปันมีหลายสีให้เลือกถึง 149 สีและมีขนาดของหลอดต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า

ยี่ห้อสินค้า

ยี่ห้อสินค้า
ยี่ห้อสินค้า
ยี่ห้อสินค้า

ตารางเส้นด้ายสปัน

Spun Yarn TK
20/2 30/3
20/3 40/2
20/4 50/3
20/6 60/2
30/2 80/2

ตารางสี | ดาวน์โหลดตารางสี

ตารางสี