เม็ดพลาสติก

PP ปกติจะใช้ในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติก แต่เดี๋ยวนี้ เริ่มมีความต้องการสูงในอุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งพวกเขาจะใช้เพื่อผลิตแห อวน เชือก ฯลฯ นอกจากนี้ จะใช้สำหรับการฉีดพลาสติกย้อมสี ท่อ เพราะวัสดุนี้จะไม่ละลายภายใต้อุณหภูมิต่ำกว่า 200 องศาเซลเซียส

ตารางเม็ดพลาสติก

PP Plastic Pallet PP701J PP1102H PP2300K
เม็ดพลาสติก
เม็ดพลาสติก
เม็ดพลาสติก