• ไทยแมน
 • ไทยแมนอินดัสตรีส์

ประวัติบริษัท

บริษัท ไทยแมนอินดัสตรีย์ จำกัด

 • จดทะเบียน : จดทะเบียนก่อตั้งในปี 2515 ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บี.โอ.ไอ)
 • ทุนจดทะเบียน : 100 ล้านบาท
 • สินทรัพย์ทั้งหมด : 220 ล้านบาท
 • ยอดขายเฉลี่ยทั้งปี : 600 ล้านบาท
 • พนักงานทั้งหมด : 150 คน
 • ประเภทธุรกิจ : ผู้นำเข้า - ผู้ส่งออก ผู้ค้าและผู้ผลิต
 • ตลาด : ในประเทศและต่างประเทศ
 • ประเภทการผลิต : เส้นด้ายยืดหยุ่น – ตีเกลียว – กรอ
 • กำลังการผลิต : 600-700 ตัน
 • ประเภทการบริการ : รับสั่งทำแบบที่ต้องการ
 • ผู้อำนวยการ : คุณซัตวิน สัจจเทพ และ คุณวีรเทพ ชวาลา
 • ฝ่ายขายต่างประเทศ : Mr. Jayachandran Madhavan
 • ฝ่ายขายในประเทศ : คุณสมศักดิ์ แย้มบุญยิ่ง

วัตถุประสงค์:

 • ให้บริการและจัดหาสินค้าคุณภาพดีที่สุด
 • มุ่งยกระดับเทคโนโลยี
 • จัดหาสิ่งที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
 • จัดหาสิ่งที่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจด้วยต้นทุนที่น้อยที่สุด
 • มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าในระยะเวลาที่ยาวนาน
ประวัติบริษัทไทยแมน